Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken (N2021/00324). Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 1 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2021Sidansvarig: Olena Kashyna