Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier, SOU 2020:20

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkande Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20). Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 2 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2020Sidansvarig: Anders Hallberg