Yttrande över remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet över remissen av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik. Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson