Yttrande över remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Naturvårdsverket avstyrker en sänkning av energiskatten på bensin och dieselgenom att pausa BNP-indexeringen för 2020. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 25 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson