Yttrande angående remiss av Stockholms Klimathandlingsplan 2020–2023

Naturvårdsverket tillstyrker i stora delar förslaget till Stockholms Klimathandlingsplan 2020–2023. Yttrandet skickades till Stockholms stad den 16 januari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021Sidansvarig: Joanna Dickinson