Yttrande över "Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget"

Naturvårdsverket har yttrat sig över Kommunutredningens betänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2020