Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemoria om slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer. Naturvårdsverket tillstyrker promemorian i sin helhet. Yttrandet lämnades till finansdepartementet den 3 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020Sidansvarig: Martin Boije