Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet. Yttrandet lämnades 24 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2020Sidansvarig: Flemming Hedén