Yttrande över Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat

Naturvårdsverket är positivt till att det sker en bred översyn av byggreglerna, men har synpunkter på fyra områden i betänkandet.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson