Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljödepartementets promemoria ”Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år”.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Anders Hallberg