Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information

Naturvårdsverket har yttrat sig över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 11 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson