Utredningen om Hållbar slamhantering

Naturvårdsverket har yttrat sig över utredningen Hållbar slamhantering. Yttrandet lämnades till Miljödepartementet 14 maj 2020.

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2021Sidansvarig: Maximilian Lüdtke