Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Naturvårdsverket har yttrat sig angående promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg. Yttrandet lämnades till Miljödepartementet den 10 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Salar Valinia