Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019-44)

Naturvårdsverket har yttrat sig angående betänkande ”Ett bättre premiepensionssystem – SOU 2019-44, dnr S2019/04594/SF. Yttrandet skickades till Socialdepartementet den 3 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Flemming Hedén