EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat. Yttrandet lämnades till Utrikesdepartementet den 14 januari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2020Sidansvarig: Annica Cornelius