Yttrande över Biogasmarknadsutredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Naturvårdsverket tillstyrker vissa av utredningens förslag men pekar på att de föreslagna stödpaketen behöver utredas ytterligare innan genomförande.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Maja Cederlund