Yttrande över behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Yttrande över promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 17 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 18 september 2020Sidansvarig: Marianne Wetterin