Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol (Fi2020/01997/S2). Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 28 maj 2020.

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2020Sidansvarig: Dag Lestander