Ändring av utsläppsförordningen (2013:250)

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljödepartementets promemoria Förslag till ändring av utsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 30 januari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad