Yttrande över remiss av Boverkets rapport om inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Naturvårdsverket har inga synpunkter på rapporten. Yttrande till Infrastrukturdepartementet 3 oktober 2019.

Sidan senast uppdaterad: 4 oktober 2019Sidansvarig: Anna Karin Cederblad