Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till finansdepartementet angående en hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lagen om trängselskatt. Yttrandet överlämnades den 28 februari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2019Sidansvarig: Per Andersson