Naturvårdsverkets yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 (M2018/02927/Ee)

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019. Yttrandet lämnades den 3 april 2019 till Miljödepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2019Sidansvarig: Katarina Jacobson