Yttrande om Biojet för flyget

Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Sidan senast uppdaterad: 20 september 2019Sidansvarig: Eric Sjöberg