Yttrande över remiss om förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Naturvårdsverket har inga synpunkter på den remitterade promemorian "Förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel".

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed