Yttrande över promemorian om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Naturvårdsverket har den 27 augusti 2018 yttrat sig till Miljö- och energidepartementet över promemoria om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Naturvårdsverket tillstyrker förslaget men föreslår att vissa bestämmelser ändras eller förtydligas.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2018Sidansvarig: Malin Göransson