Yttrande över Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)

Naturvårdsverket är positivt till tvååriga beställningsbemyndiganden och ökad användning av organisationsbidrag. Yttrande till Kulturdepartementet 30 augusti 2018.

Sidan senast uppdaterad: 13 september 2018Sidansvarig: Mark Marissink