Ökad säkerhet i självkörande fordon

Naturvårdsverket har yttrat sig över Förslag till förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar, samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 25 juli 2018.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: Marcus Carlsson Reich