En utvecklad översiktsplanering

Naturvårdsverket har yttrat sig över den första delen av remissen "En utvecklad översiktsplanering" från Näringsdepartementet, som handlar om att underlätta efterföljande planering.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2020Sidansvarig: Lena Odeberg