Yttrande över betänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Naturvårdsverket är positivt till förslaget att identifiera strategiska insatsområden inom den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Sidan senast uppdaterad: 10 april 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed