Yttrande över genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till Regeringskansliet, Justitiedepartementet 19 april 2018.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2018Sidansvarig: Marie Larsson