Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet 27 november 2017.

Sidan senast uppdaterad: 19 september 2019Sidansvarig: Joanna Dickinson