Ostlänken, ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping

Här har vi samlat Naturvårdsverkets yttranden om Ostlänken.