Vägledning om industriutsläppsbestämmelser

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till uppdatering av Vägledning om industriutsläppsbestämmelser (rapport 6702 januari 2016) bestående av två dokument, Vägledning om industriutsläppsbestämmelser och Vägledning om dispenser enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen. Remisstiden pågår fram till 29 oktober 2021.

Sidan senast uppdaterad: 25 augusti 2021