Vägledning om BAT-slutsatser för livsmdels-, dryckes- och mjölkindustrin (FDM)

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin. BAT-slutsatserna offentliggjordes den 4 december 2019 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Sidan senast uppdaterad: 18 januari 2021Sidansvarig: Ann Åkerskog