Föreskrifter om miljörapport

Denna remiss innehåller förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2021Sidansvarig: Caroline Appelberg