Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider - paket ett

Remiss om Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket ett. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas senast den 16 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2020Sidansvarig: Ebba Henning Planck