Ansökan om myggbekämpning under 2020 i Forshaga kommun

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Forshaga kommun under 2020. Remisstiden gick ut 16 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson