Ansökan om myggbekämpning 2020–2022 i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2020–2022. Remisstiden gick ut 2 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson