Remiss om förslag till nya föreskrifter om jaktmedel

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om jaktmedel. Remissvar skulle lämnas senast den 31 augusti 2018 och finns nu publicerade på webbsidan.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2020Sidansvarig: Helena Busk