Vindkraftspark Palovaara-Ahkiovaara i Pello kommun, norra Finland

Det finns planer på ett vindkraftsprojekt i Pello kommun, i norra Finland, i höjd med Övertorneå. Samråd har skett med svenska myndigheter rörande projektets miljökonsekvensbeskrivning och om delgeneralplan.