Samråd om Danmarks förslag till skydd av marina områden i Nordsjön och Östersjön

Danmark har underrättat Sverige om ett förslag till nya skyddade marina områden i Nordsjön och i Östersjön runt Bornholm. Sverige svarade Danmark i juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 23 juni 2021Sidansvarig: Egon Enocksson