Svar på remissen om Palovaara-Ahkiovaara vindkraftspark

Den 7 maj 2014 underrättades Sverige om Wpd Finland Oys planer på att etablera en vindkraftpark i Pello kommun, ca 4,5 km från den svenska gränsen.