Om nyetablering av ön Lynetteholm utanför Köpenhamns hamn

Danmark planerar att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamns hamn i Köpenhamns kommun. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet ges nu mellan 13 juli – 4 augusti 2020 möjlighet att lämna synpunkter på den planerade utbyggnadens gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 14 juli 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson