Etablering av ön Lynetteholm utanför Köpenhamns hamn

Danmark planerar att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan 1 december – 19 februari 2021 möjlighet att lämna synpunkter på framtagen miljökonsekvensbeskrivning.

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2021Sidansvarig: Richard Kristoffersson