Samråd om Tysklands havsplan och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

Tyskland har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering. Sverige svarade Tyskland den 20 april.

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2020Sidansvarig: Egon Enocksson