Samråd om förslag till Tysklands havsplan och strategisk miljökonsekvensbeskrivning

Tyskland och Sverige genomförde under december-januari 2021 samråd gällande Tysklands förslag till havsplan och en strategisk miljökonsekvensbeskrivning. Tyskland har reviderat förslaget och ger Sverige möjlighet att lämna ytterligare kommentarer senast den 28 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2021Sidansvarig: Egon Enocksson