Samråd om Reväsvaara vindkraftspark i Övertorneå kommun, Finland

Övertorneå kommun i Finland har återupptagit planeringen av en vindkraftspark i Tornedalen. Tillfälle att lämna synpunkter på planutkast till delgeneralplan senast den 27 augusti 2021.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2021