Tidigare remiss

Nord Stream planerar att dra en eller två nya naturgasledningar invid den befintliga rörledningen i Östersjön. Frågan var ute på remiss 2013 och Sverige lämnade synpunkter.