Underrättelse om Danmarks havsplan

Danmark har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering och ger nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Danmarks havsplan och den strategiska miljöbedömningen. Synpunkter senast den 27 september 2021.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2021Sidansvarig: Egon Enocksson