Danmark planerar vindkraftspark på Kriegers Flak

Som ett led i en antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Sverige har lämnat synpunkter på vad som bör ingå i en kommande miljökonsekvensbeskrivning och hur projektet kan påverka svenska förhållanden.