Baltica 1 – polsk vindkraft Midsjöbanken

På polsk sida av Södra Midsjöbanken planeras en ny vindkraftspark, Baltica-1. Det har funnits möjligheter att lämna synpunkter på planerna som omfattar maximalt 180 vindkraftverk. I samma område har Polen sedan tidigare planer på maximalt 260 vindkraftverk och svenska E.On planer på upp till 300 vindkraftverk. Remisstiden har gått ut.