Baltic Eagle och Osterseeschatz

124 vindkraftverk planeras i tysk ekonomisk zon i området mellan Rügen och Bornholm. Det ligger mindre än 10 kilometer från Sveriges ekonomiska zon. Det har funnits möjligheter att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, för projektet Baltic Eagle och Osterseeschatz. Remisstiden är avslutad.