Baltic Eagle och Osterseeschatz

Vindkraftsverk till havs planeras i tysk ekonomisk zon i området mellan Rügen och Bornholm. Sverige har nu kommenterat på miljökonsekvensbeskrivning för projektet ”Baltic Eagle”.